תחום המים

/תחום המים
תחום המים 2018-09-03T09:28:26+00:00

תחום מים:

אמינולאב הינה החברה המובילה בישראל במתן שירותי מעבדה אנליטיים המספקת ללקוחותיה שירות אמין ומומחיות מקצועית, באמצעות מעבדה מודרנית המשרתת מגוון רחב של תחומים אנליטיים – והכול תחת קורת גג אחת.

תחומי פעילות נוספים במעבדות אמינולאב הם:
•  תרופות ואביזרים רפואיים •  מזון  •  קוסמטיקה • איכות הסביבה (שפכים, קרקע ואוויר).

תחום בדיקות המים ואיכותם הינו מרכזי באמינולאב

כיום, אמינולאב הינה בעלת יכולות הבדיקה הטובות ביותר בשוק הישראלי בהתאם לאמות המידה הבינלאומיות. במעבדות מתבצעות בדיקות מים מכל הסוגים:

• מי שתייה
• מים שעברו התפלה
• מי בריכות
• שפכים, קולחין ובוצה
• מים מטוהרים
• מי דיאליזה ומים סטריליים לצרכים רפואיים
• מי מקוואות
• מי תהום

המעבדות ואנשי המקצוע בתחום המים באמינולאב עברו הכשרות והסמכות, המעבדות צוידו במכשור האנליטי המתקדם ביותר, שנועד לאפשר את קבלת התוצאות המדויקות ביותר. לאחרונה הטמיעה אמינולאב שימוש בשתי טכנולוגיות מהמתקדמות ביותר בתחום בדיקות ודיגום המים בכדי לענות על הצורך של תקן המים החדש.

בדיקות לצורך זיהוי של מתכות המצויות במים בריכוזים נמוכים מאוד בעזרת ICP-MS.

בדיקות חומרים אורגנים נדיפים VOCs במי תהום באמצעות מכשיר GC/MS-P&T.

מעבדות החברה שופצו ושודרגו באופן יסודי על פי סטנדרטים בינלאומיים. המעבדות עברו הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות והן עומדות בתקן 17025 ISO/IEC ובתקני האיכות הבינלאומיים.

לאמינולאב צוות דוגמים מומחים בעלי הסמכות מיוחדות לדיגומים:
• מי תהום
• מי שתיה
• מי קולחין/ שפכים וכו'.

המעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות לבדיקות במוסדות רפואה כגון בתי חולים , בתי אבות ומרכזים סיעודיים, לבדיקות מי דיאליזה, לבדיקות מי שתיה ובדיקות ליגיונלה.
כחלק משיפור מתמיד באיכות ומקצועיות, מעבדות אמינולאב פועלות לצורך הרחבת הסמכותיה והכרותיה מהרשויות הרגולטוריות בתחום המים וכן, בדיקות מעבדה לאור דרישות השוק.

המעבדה מצוידת במכשור מתקדם לביצוע אנליזות בתחום המים באמצעות:
GC-HS, GC-MS, GC-MS/MS, ICP-MS, HPLC, LC-MS/MS, TOC, IC