כניסת לקוחות English

עדכונים על הסמכות מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

הרחבה בטכנולוגיות חדשות :הרחבות בטכנולוגיות מוסמכות:עבודת הכנה להסמכה עתידית:

המעבדה נמצאת בתהליך הכנה להסמכה לבדיקות מיקרוביולוגיות במי דיאליזה. יודגש כי למעבדה הכרה של משרד הבריאות לבדיקות מיקרוביולוגיות במי דיאליזה מאז שנת 2014.