הנחיות לדיגום

/הנחיות לדיגום
הנחיות לדיגום 2018-08-28T20:17:06+00:00

הנחיות לדיגום ושינוע

כדי לוודא קליטה מהירה ותקינה של הדוגמאות הנשלחות לאמינולאב וכדי להבטיח את איכות התוצאות בבדיקות כימיה למים, שפכים וקרקע אנו מבקשים להעיר את תשומת ליבך לכללים הבאים לדגימה:

הנחיות לדיגום ושינוע דוגמאות

באם הנך מעוניין לבצע את הדיגום / הכנת הדוגמא באופן עצמאי, מומלץ להתייעץ במעבדה מה כמות הדוגמא הנדרשת לביצוע הבדיקות, האם ישנן הנחיות מיוחדות להכנת הדוגמא, ומהו כלי הקיבול המתאים ביותר.