כניסת לקוחות

הכרה לביצוע בדיקות LAL במי דיאליזה

אמינולאב קיבלה הכרה ממשרד הבריאות לביצוע בדיקות LAL במי דיאליזה.

שינוי גודל גופנים