אמינולאב קיבלה הכרה ממשרד הבריאות לביצוע בדיקות LAL במי דיאליזה.