דיגום

/דיגום
דיגום 2018-08-28T19:45:49+00:00

שירותי דיגום ושינוע

דגש רב ניתן במעבדות אמינולאב לדיגום והובלת הדוגמאות, שהינם התנאי הראשוני לאמינות התוצאות. מכאן, שירות הדיגום באמינולאב מוצע בליווי צוות מוסמך, מיומן ומקצועי.
למעבדה מערכת לוגיסטית יעילה וממוחשבת, המונה כ- 10 עובדים הכוללים דוגמים בפועל בשטח הפרושים בכל רחבי הארץ.
בין היתר מבוצעים דיגומי שפכים, קולחים, תמלחות, כל סוגי המים – מי שתיה, מי רשת, מי תהליך, מי נגר, מאגרים, מי נופש, מים לשימוש רפואי ופרמצבטי, ודיגומי מזון (פרי וירק).
אמינולאב הוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע דיגום אקראי ומורכב לדגימות מים ושפכים  בהתאם לנוהלי ISO/IEC 17025.

כל דוגמי מעבדת אמינולאב מוסמכים על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע דיגומי מים ושפכים. צוות הדוגמים עובר הדרכות פנימיות וחיצוניות בהתאם לנוהלי החברה, שעברו אישור והסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. מרבית הדוגמים הינם גם דוגמי מים ומי ביוב ושפכים מוכרים ובעלי רשיון בתוקף של משרד הבריאות.
דיגום שפכים – לרשות המעבדה מכשירי דיגום תקניים, המתקדמים מסוגם. למעבדות אמינולאב ניסיון רב בהצבה ותפעול של מכשירי הדיגום השונים.

דיגום מי תהום וקידוחים – ברשות אמינולאב מערכת דיגום המבוססת על MicroPurge לדיגום Low Flow . לשיטת דיגום זו יתרונות רבים המוכרים ע"י EPA :
• מניעת היווצרות בועות אוויר בעת הדיגום – חשוב לבדיקת VOC .
• הדגימה נאספת לאחר ייצוב הפרמטרים הבאים: חמצן מומס, טמפ', הגבה ומוליכות.
• חידוש הבאר באופן שאינו יוצר לחץ נגדי.
זהו הדיגום האופטימלי לדוגמא מייצגת.

דיגום בריכות ומי נופש – הדיגום מתבצע ע"י דוגמים מוסמכים על ידי משרד הבריאות.
צוות המעבדה והדוגמים הינם בעלי נסיון רב ופועלים בצמוד להנחיות משרד הבריאות, בהקפדה על הגעת הדוגמאות למעבדה בטווח הזמן הדרוש ובדיווח על חריגות וביצוע דיגומים חוזרים כנדרש.

דיגום מזון (פרי וירק) – דגימות המזון נאספות בהתאם לתקן, ומובלות למעבדה בתנאים נאותים ובטווח הזמן הנדרש.

שירותי איסוף ודיגום בפריסה ארצית:
המעבדה מציעה שירותי דיגום ואיסוף מכל חלקי הארץ.
הדוגמאות נאספות לכלים המתאימים לסוג הדוגמא ולבדיקות הנדרשות. העברת הדוגמאות למעבדה מבוצעת בתנאים מבוקרים על פי ה:Standard Methods For Examination of Water and Wastewater . ברכבי החברה מותקנים מקררים אשר מאפשרים הובלת הדוגמאות בתנאים נאותים ומבוקרי טמפרטורה.