הבטחת איכות

/הבטחת איכות
הבטחת איכות 2018-09-03T09:21:28+00:00

הבטחת איכות:

הבטחת איכות – ההתחייבות הראשונה והעיקרית של מעבדות אמינולאב הינה לספק ללקוחותיה שירותי בדיקה מגוונים, איכותיים ואמינים, בשל כך מושם דגש רב בקיום מערכת הבטחת איכות מתקדמת והתאמתה לתקני GLP, GMP ו-ISO/IEC 17025.מערכת זו, הפועלת תחת נהלים מדויקים, אחראית לבצע בקרה של כל שלבי הדיגום והקליטה של הדוגמאות במעבדה, ביצוע הבדיקות, וכן להבטיח התאמה והשמה של נוהלי העבודה, לוודא שימוש בציוד מכויל, לדאוג להדרכת עובדים ולפיקוח על דיווח התוצאות ללקוח. מערכת הבטחת האיכות מקיימת מבדקים השוואתיים פנימיים וחיצוניים, על פי כל כללי דרישות מערכות האיכות ברמה המחמירה ביותר. מעבדות החברה משתתפות באופן קבוע בתוכניות בקרת איכות השוואתיות בינלאומיות.