Amino-A4-Final-mail

GMP – שירות לתעשיית הפרמצבטיקה
אמינולאב הינה מעבדת השירות הראשונה והמובילה בארץ המבצעת בדיקות מיקרוביאליות ברמת GMP
– Good Manufacturing Practice – באישור משרד הבריאות הישראלי.

המעבדה עברה בהצלחה יתרה מבדק של המכון לתקינה של חומרי רפואה במשרד הבריאות.